Bij de branding fotoshoot voor Shift Gedrag waren er twee hoofdonderdelen: sfeerfoto’s en portretten van medewerkers. De sfeerfoto’s concentreerden zich op verkeers- en duurzaamheidssituaties om de kernboodschap over te brengen.
Deze sfeerfoto’s toonden bijvoorbeeld mensen die fietsen, het openbaar vervoer gebruiken of betrokken zijn bij groene initiatieven. Ze waren bedoeld om de focus van Shift Gedrag op duurzame gedragsverandering te illustreren.
Naast de sfeerfoto’s werden er ook portretten van medewerkers en het team gemaakt, op een buiten locatie naast het bedrijf. Deze portretten waren bedoeld om de gezichten achter Shift Gedrag te tonen en de professionaliteit van het team te benadrukken.
Kortom, de fotoshoot diende om de boodschap en de mensen achter Shift Gedrag op een authentieke manier te presenteren.

During the branding photoshoot for Shift Gedrag, there were two main components: atmospheric photos and employee portraits. The atmospheric photos focused on traffic and sustainability scenarios to convey the core message. These atmospheric photos, for instance, depicted individuals cycling, using public transportation, or engaging in green initiatives. They aimed to illustrate Shift Gedrag’s emphasis on sustainable behavioral change. In addition to the atmospheric photos, portraits of employees and the team were taken outdoors, adjacent to the company. These portraits aimed to showcase the faces behind Shift Gedrag and underscore the team’s professionalism. In summary, the photoshoot aimed to present the message and the people behind Shift Gedrag in an authentic manner.

Branding Fotoshoot | Shift Gedrag Jurriaan Huting Nijmegen fotografie sfeerfoto fotograaf lifestyle