Algemene Voorwaarden workshops
Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Huting.net afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop of cursus is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, en coaching.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, of coaching komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Jurriaan Huting – Huting.net

2: Inschrijvingen
2.1 Alle cursussen of workshops worden gehouden bij voldoende inschrijvingen (zie specifieke workshop).
2.2 Huting.net behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt je via de mail een ontvangstbevestiging die je inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Met het inschrijven verplicht je je ook mee te willen doen aan de workshop.
2.4 Als een workshop vol zit, kan je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek vrijkomen dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Hou er wel rekening mee dat vrijgekomen plaatsen vaak kort van te voren vrijkomen en dat je wel beschikbaar bent.
2.5  Door de inschrijving verklaar je dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden kan door Huting.net een e-mail te sturen: info@huting.net
3.2 Afmelding voor een workshop: Je kunt tot 1 maand (30 dagen) voor de workshop of cursus begint kosteloos annuleren.
Bij het annuleren van een workshop of cursus 30 tot 14 dagen voor aanvang breng ik 50% in rekening.
Bij annuleren vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Deze regel klinkt heel streng. Maar soms heeft een late afmelding grote gevolgen heeft voor een workshop of cursus.
3.3 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Je deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar geef dit van te voren wel door aan mij.

4. Annulering/verplaatsing door Huting.net
4.1 Huting.net is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 5 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Huting.net is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft dan de mogelijkheid om in overleg de workshop of cursus kosteloos te annuleren of te verplaatsen.
4.3 Huting.net is gerechtigd om bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient voor aanvang van de workshop betaald te hebben tenzij anders is overeengekomen met Huting.net of er van mijn kant een ander voorstel is gedaan.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht je beschikken over een kortingscode, dan dien je deze tijdens het betalingsproces via e-mail door te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Heb je een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact op met Huting.net en ik zal mijn best doen om je probleem op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Huting.net aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of cursus.
7.2 Tijdens de workshop en cursussen bestaat de kans dat we op lokatie werken. Huting.net is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om camera’s, laptops of andere apparatuur goed te beschermen. 

8: Geheimhouding
8.1 Bij eventueel cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan, tenzij er bewijs is van nadrukkelijke toestemming van Jurriaan Huting / Huting.net. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Huting.net toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Huting.net behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een workshop of cursus, dan heeft Huting.net het recht om deze persoon te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.
 

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Huting.net

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google